DUOZON 100 L

Na základe celosvetových praktických skúseností a poznatkov, dobrou náhradou klasického chlóru by mohol byť ClO2 – oxid chloričitý, nazývaný tiež chlórdioxid. Na rozdiel od chlóru, chlórdioxid pracuje nie chloračne, ale oxidačne. Jeho použitím nedochádza k vzniku žiadnych zdraviu škodlivých látok a jeho dezinfekčné účinky sú podstatne lepšie.

Nemeckej firme CEALIN sa podarilo vyvinúť chlórdioxid v tekutej, stabilizovanej forme a v takejto je zapracovaný do výrobku, predávaného pod obchodným názvom DUOZON 100 L. DUOZON 100 L je ľahko skladovateľný, manipulovateľný a hlavne je bezpečný. Jeho výroba je z týchto, a aj iných dôvodov chránená svetovými patentmi ako v Európe, tak v USA a iných vyspelých ekonomikách sveta.

Dávkovanie je možné vykonávať plne automatizovane, alebo ručne, naliatím DUOZON 100 L priamo do bazéna, pri zapnutej filtrácii a vo večerných hodinách. Pred aplikáciou treba upraviť pH vody čo najbližšie k hodnote 7,0. Dávkuje sa v prepočte 3 – 10 ml DUOZON 100L na m3 bazénovej vody raz za 3 – 5 dní. Podrobné informácie sú uvedené na etikete výrobku a na našej web stránke.

Používanie DUOZON 100 L na Slovensku bolo prerokované a je oficiálne uznané Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave, v zhode s „Direktívou biocidálnych produktov Európskej únie“ o používaní oxidu chloričitého. Certifikát na jeho používanie v SR vydalo CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY Slovenskej republiky, Certifikát na jeho používanie v SR, osobitne pre pitnú vodu, vydal Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

DUOZON 100 L ponúka mimoriadne účinnú dezinfekciu, pôsobí celoplošne a dlhodobo, v priebehu niekoľko sekúnd až minút likviduje a deaktivuje mikroorganizmy, vírusy, baktérie, vrátane Legionella pneumophila. DUOZON 100 L je možné použiť na dezinfekciu akejkoľvek vody – pitnej, bazénovej, teplej úžitkovej, priemyselnej, cirkulačnej, odpadovej, vody rybničného hospodárstva, alebo v chladiacich systémoch. Aplikáciou DUOZON 100 L zostáva voda mikrobiologicky nezávadná, bez zápachu, nespôsobuje ohrozenie zdravia a života človeka ani životného prostredia. DUOZON 100 L eliminuje vznik rias, rozmnožovanie améb, taktiež tvorbu vodného kameňa a biofilmov na technologických zariadeniach.

Duozon 100 L (fľaša)
800 ml

cena 39 EUR s DPH

Duozon 100 L (bandaska)
25kg

Cena na vyžiadanie

Dokumenty na stiahnutie