JODIS ®  PRE TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY

Jód je jedným z najdôležitejších stopových prvkov, od ktorého závisí celková kondícia, vitalita, správne a zdravé fungovanie ľudského organizmu, a to už od počatia plodu až napokon po celý život. Absolútne nezastupiteľnú funkciu plní jód počas tehotenstva, kedy bezprostredne ovplyvňuje zdravý vývoj plodu.

V päťdesiatych rokoch minulého storočia spôsoboval všeobecný nedostatok jódu pri vývoji plodu značné anomálie. Podľa dostupných informácií sa posledné dieťatko s diagnózou kreténizmu narodilo začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. V rámci Európy sa podarilo problém nedostatku jódu vyriešiť jeho pridávaním do soli. Pilotná štúdia z roku 2013 - 2014 však ukázala, že viac ako 60 % tehotných žien na Slovensku nemá optimálny príjem jódu, pričom už nepatrný nedostatok jôdu môže mať fatálne dôsledky. Preto sa tehotným ženám odporúča prípadný deficit jódu zabezpečiť, popri bežnej strave, jeho zvýšeným príjmom.

K tomuto účelu, Slovenská endokrinologická spoločnosť odporúča tehotným ženám, ako jediný produkt na Slovensku, používať výživový doplnok JODIS® pre tehotné a dojčiace ženy.

Jedinečnosť a vhodnosť výživového doplnku JODIS® pre tehotné a dojčiace ženy spočíva v tom, že obsahuje silnú koncentráciu jódu naviazaného na vodu. Jód v tejto forme je stabilný a biologicky mimoriadne aktívny. Chutí ako voda, preto je ľahko prijateľný mamičkami s ich problémami počas gravidity, (časté zmeny chutí, nechutenstvo k určitým druhom potravín apod.).

Okrem toho, JODIS® pre tehotné a dojčiace ženy vďaka svojej veľmi nízkej mineralizácii nezaťažuje organizmus matky počas tehotenstva inými minerálmi, ktoré si dokáže tehotná žena zabezpečiť z bežnej stravy, ale ponúka možnosť, ako zabezpečiť nielen sebe, ale už aj vyvíjajúcemu sa plodu, svojmu dieťatku, optimálny príjem jódu, a to bez akýchkoľvek rizík či vedľajších účinkov.

Všeobecne prevláda názor, že oveľa lepšie či bezpečnejšie je, zabezpečiť ľudskému organizmu a osobitne tehotným ženám a vyvíjajúcemu sa plodu, zvýšený príjem jódu, ako ho mať nedostatok. Riziko z nadbytku jódu je totižto takmer nulové, nakoľko ľudský organizmus prebytočný jód z tela prirodzeným spôsobom vylúči.

Význam jódu počas tehotenstva:

 • Jód má nezastupiteľné miesto počas tehotenstva a podstatný vplyv na vývoj ľudského plodu.
 • Prispieva k tvorbe extrémne dôležitých hormónov štítnej žľazy, ktoré regulujú činnosť všetkých buniek a tkanív v ľudskom organizme.
 • Určujú úroveň metabolizmu a celkový telesný a duševný vývoj človeka, vývoj jeho kostry, mozgu a intelektu.
 • Podstatným spôsobom znižujú riziko vzniku vrodených anomálií vrátane mentálnej zaostalosti.
 • Môžu zvýšiť IQ vášho dieťaťa až o 10 bodov.

Nedostatok jódu v tehotenstve môže spôsobiť:

 • Poruchy neurokognitívnych funkciíť
 • Sťažené učenie
 • Pokles IQ
 • Vrodené anomálie
 • Mentálnu zaostalosť
 • Mutismus (neschopnosť hovoriť) *
 • Zvýšenie perinatálnej mortality (úmrtie do 10 dní po pôrode) *
 • Endemický kreténizmus *
 • Pôrod mŕtveho plodu *
 • Potrat *

* Poznámka – na Slovensku sa nevyskytuje, alebo len výnimočne.

JODIS® KÚRA PRE TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY
3x300 ml

cena 48 EUR s DPH

JODIS® PRE TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY
300 ml

cena 17,90 EUR s DPH

Milé mamičky a tehotné ženy, pozrite si prosím video, kde sa dozviete viac o význame jódu po otehotnení a počas obdobia dojčenia.

Pre viac informácií odporúčame navštíviť aj našu webovú stránku www.jodis.sk.