DUOZON 100 L - Dávkovanie v bazénoch

DUOZON 100 L - oxid chloričitý - dávkovanie v bazénoch a vírivých vaniach

 • priemerná dávka DUOZON 100 L na Slovensku, vychádzajúc z dlhoročných praktických poznatkov a skúseností, je cca 7 ml DUOZON 100 L na m3 bazénovej vody
 • dávky aplikujeme raz za 2–5 dní v závislosti od mnohých faktorov
 • základným predpokladom kvalitnej vody je hodnota pH, ktorú odporúčame udržiavať na úrovni cca 6,8, kedy je spotreba DUOZON 100 L najnižšia a účinnosť najvyššia
 • faktory ovplyvňujúce veľkosť a frekvenciu dávok sú najmä tieto:
  • hodnota pH, čím je vyššia alebo nižšia oproti 6,8, tým vyššia je spotreba akejkoľvek chémie, tento faktor je plne v rukách prevádzkovateľa, pravidelnou kontrolou a udržiavaním pH dosiahnete želateľný stav a úspory, odporúčame zaobstarať si  spoľahlivý merač pH a pri automatizovaných systémoch dávkovania pravidelnú kontrolu sond pH
  • umiestnenie bazéna či vírivej vane v interiéri, kedy je všeobecne spotreba nižšia, alebo v exteriéri,  kedy je všeobecne spotreba vyššia
  • teplota vody, počet kúpajúcich sa, vek kúpajúcich sa (deti, straší ľudia - možný únik moču), intenzita a dlhodobá dĺžka slnečného svitu, mechanické prírodné znečistenie vody, opaľovacie krémy, prikrývanie bazéna apod., čím sú tieto faktory vyššie, tým musí byť aj dávka vyššia a aplikácia častejšia
 • pri pravidelnom používaní DUOZON 100 L nie sú nutné žiadne iné chemikálie, (snáď výnimočne)  s výnimkou chemikálie na úpravu pH vody, spravidla faktor  - pH mínus, nakoľko pH má prirodzenú tendenciu stúpať
 • DUOZON 100 L je biocíd (mikrobiológia) a súčasne aj algicíd (riasy)
 • pravidelná starostlivosť o pH a náležité prepieranie filtra sú dostatočnou zárukou spokojnosti a dosiahnutia želateľného stavu

Naše odporúčanie: Nesnažte sa šetriť na spotrebe DUOZON 100 L, určite je menej nákladné zvýšiť v prípade potreby jeho dávku, ako meniť vodu v bazéne, prácne mechanicky čistiť bazén a jeho technologické zariadenia, najmä potrubia a následne vodu zohrievať, resp. čakať, kým sa prírodne zohreje na prijateľnú teplotu.