DUOZON 100 L - Charakteristika

Vážení zákazníci, predstavujeme vám

DUOZON 100 L - oxid chloričitý - nazývaný tiež chlórdioxid - ClO2
v tekutej, bezpečnej a stabilizovanej forme s dlhodobým a celoplošným účinkom.

DUOZON 100 L je bezchlórová, najprogresívnejšia, najúčinnejšia, najspoľahlivejšia a najjednoduchšia,  zdravie a životné prostredie nepoškodzujúca, dezinfekcia vody.

DUOZON 100 L - oxid chloričitý - základná charakteristika:

 • jediný oxid chloričitý v tekutej forme na svetovom trhu
 • jediný oxid chloričitý registrovaný MH SR pre distribúciu na území Slovenskej republiky
 • jediný oxid chloričitý registrovaný Úradom verejného zdravotníctva SR pre použitie na pitnú vodu
 • jediný výrobca na svetovom trhu – Spolková republika Nemecko
 • výhradný dovozca a distribútor pre SR, spoločnosť EnviroVital s.r.o. Banská Bystrica
 • výroba DUOZON 100 L chránená patentom
 • na svetovom trhu je už od roku 1979
 • na Slovensku je už od roku 2006
 • bohaté praktické poznatky skúsenosti z jeho aplikácie sú našou silnou stránkou
 • doposiaľ sa nikomu inému nepodarilo vyrobiť oxid chloričitý v tekutej a stabilnej forme
 • mnohé a všetky iné pokusy vo svetovom meradle o výrobu podobného produktu zlyhali
 • je jediný, jedinečný a 100% spoľahlivý

Uvedené nie je pokus o lacnú reklamu, to sú fakty, ktoré sú preukázateľné a dokázateľné nie len príslušnými právnymi dokumentmi, ale najmä dlhoročnými praktickými poznatkami, skúseností a dosiahnutými výsledkami.