DUOZON 100 L - Zelená voda

DUOZON 100 L - oxid chloričitý - kroky v prípade zistenia neželaného stavu vody v bazéne a vírivej vani

Základné princípy:

  • nikdy nespochybňujte kvalitu a vlastnosti DUOZON 100 L
  • ak voda vykazuje neželané senzorické vlastnosti, začína sa javiť mútna, stráca iskru, mení farbu, určite nie je za to zodpovedný DUOZON 100 L, ale spravidla zlyhá ľudský faktor, alebo technológia. Nikdy nie DUOZON 100 L.

Prejavy neželateľného stavu vody:

  • voda začne strácať iskru, začína sa javiť ako mútna alebo zelenkavá
  • steny bazéna sú klzké, alebo začínajú byť klzké
  • voda začne silnejšie zelenať -  to je už stav veľmi vážny

Vo všetkých prípadoch ide spravidla o začiatok tvorby rias.

Možné príčiny neželateľného stavu:

1. spravidla vysoké pH, odporúčame zabezpečiť si kvalitný merač pH, táto investícia sa vám určite oplatí a rýchlo vráti,

a. zdôrazňujeme, že správna hodnota pH ja kardinálnou podmienkou kvalitnej vody, napr.  bežný chlór pri hodnote pH 7,8 nie len, že už nefunguje, ale naopak, začne pôsobiť kontraproduktívne, čiže ešte škodlivejšie, ako dovtedy,
b. v súvislosti s tým tiež odporúčame pravidelne kontrolovať správnosť fungovania sondy na meranie pH,

2. podcenenie aplikácie a veľkosti dávky - nízke dávky DUOZON 100 L – spravidla počas dlhodobo trvajúcich horúcich a slnečných dní a najmä v externých bazénoch.

a. v takomto období odporúčame pravidelnú a častejšiu kontrolu a úpravu pH,
b. častejšiu aplikáciu a zvýšenú dávku DUOZON 100 L, nezávisle od toho, že voda sa javí, alebo je krištáľovo čistá, treba pôsobiť preventívne,
c. tiež odporúčame častejšie prepieranie filtrov a intenzívnejšiu filtráciu - cirkuláciu

3. „prechemizovanie“ bazéna - predávkovanie rôznymi inými chemikáliami v snahe mať krásnu čistú a priezračnú vodu, (napr. pravidelná aplikácia rôznych „vločkovačov“, či súbežné používanie rôznych chemikálií začne časom pôsobiť kontraproduktívne)

4. potenciálny výskyt rias v rôznych systémoch slnečného ohrevu vody priamo napojených na cirkuláciu bazénovej vody, teda  bez samostatného okruhu ohrievacieho systému

Postup krokov v takomto prípade:
1. hodnoverne preveriť, odmerať, zistiť reálnu hodnotu pH
2.  ihneď upraviť pH na želanú hodnotu 6,8
3. následne ihneď aplikovať DUOZON 100 L v dávke min. 20 – 30 ml na m3 dezinfikovanej vody
4. absolútne a ihneď zastaviť dávkovanie akýchkoľvek iných prípadne používaných chemikálií
5. nechať sústavne zapnutú filtráciu
6. podstatne častejšie ako inokedy prepierať filter
7. dva tri dni trpezlivo čakať, kým sa voda neupraví, je to živá tekutina a potrebuje svoj čas na regeneráciu, prípadne „odchemizovanie“, pokiaľ boli súbežne používané rôzne druhy chemikálií
8. pokiaľ sa do troch dní situácia nezmení, resp. len čiastočne, proces zopakujte
9. ak vám pH neprirodzene stúpa,  (napriek aplikácii korektora pH mínus) skontrolujte a upravte alkalitu vody, resp. obráťte sa v tomto smere na odbornú spoločnosť
10. v prípade už veľmi znečistenej je len veľmi ťažko zaručiť 100 percentný výsledok
11. ak nič z uvedeného nepomôže, obráťte sa o pomoc priamo na nás, najlepšie telefonicky, spoločným úsilím sa pokúsime vyriešiť váš problém