DUOZON 100 L - Dávkovanie všeobecne

Dávky odporúčané výrobcom:

  • 1 až 3 ml/m³ pre pitnú vodu
  • 3 až 10 ml/m³ v plaveckých bazénoch
  • 5 až 25 ml/m³ v chladičoch vody
  • 2 kg na m² plochy filtra k jeho vyčisteniu

Skutočná dávka závisí od konkrétnych prevádzkových podmienok a stupňa znečistenia vody.
Spravidla sa pohybuje v uvedených limitoch,  no v extrémnych podmienkach môže byť aj vyššia.