DUOZON 100 L - Vlastnosti

 • bezpečný, ľahko skladovateľný, manipulovateľný, stabilný, záruka až 6 mesiacov
 • bez škodlivých vplyvov na zdravie človeka, a to aj pri prípadnom predávkovaní
 • účinnosť 3–5krát silnejšia oproti bežne používanému chlóru
 • spotreba 3–10krát nižšia oproti bežne používanému chlóru
 • mimoriadne silný oxidačný účinok, oxidačno-redukčný potenciál, (ORP)
 • likviduje mikroorganizmy, baktérie, včítane legionella pneumophila, pseudomonas stafylococcus aureus, (zlatý stafylokok) streptokoky apod., améby, riasy, eliminuje vírusy,
 • likviduje a nedovolí tvorbu biofilmu (slizký, šmykľavý povrch stien bazénov, potrubí a iných technologických prvkov vodných zariadení), kde sa zdržujú a rozmnožujú baktérie,
 • nedovolí tvorbu rôznych usadenín
 • likviduje ťažké kovy, mangán, železo apod.
 • pôsobí celoplošne a dlhodobo
 • na rozdiel od chlóru nespôsobuje žiadne svrbenie pokožky, zápaly horných ciest dýchacích, očných spojiviek, intímnych častí ženského organizmu apod., preto je vhodný aj pre deti i tehotné ženy
 • nepôsobí chloračne ako chlór, ktorý viaže na seba dusikaté látky, močovinu, ako prirodzený odpad ľudského organizmu, v dôsledku čoho vzniká v bazéne tzv. viazaný chlór a nebezpečné zlúčeniny monochloramín, dichloramín, trichloramín, nepezpečné plyny trihalogenmetany, spôsobujúce astmu a napokon chloroform, rakovinotvornú látku, ale
 • pôsobí oxidačne, čo znamená, že nedochádza k vzniku žiadnych vedľajších, zdraviu škodlivých látok a zlúčenín, ako je to pri chlóre, nakoľko DUOZON 100 L - oxid chloričitý močovinu rozkladá na látky bezpečné a bežne sa vyskytujúce v prírode - kysličník uhličitý, dusík a vodu
 • voda s aplikáciou DUOZON 100 L - oxid  chloričitý je mikrobiologicky nezávadná, bez zápachu, neohrozuje zdravie človeka ani životné prostredie