DUOZON 100 L - Aplikácia v bazénoch

DUOZON 100 L - oxid chloričitý - aplikácia v bazénoch a vírivých vaniach

  • DUOZON 100 L možno aplikovať plne automatizovane, pracuje na báze ORP, nastavením technológie cca na hodnotu 720 mV
  • alebo manuálne, naliatím prepočítaného množstva dávky DUOZON 100 L priamo do bazéna, najlepšie po určitej časti dávky na viac krát popri stenách bazéna a menšiu časť dávky priamo do skimera, a to pri zapnutej filtrácii, aby sa DUOZON 100 L čo najskôr dostal do celého priestoru a systému dezinfikovanej vody
  • pri manuálnom dávkovaní odporúčame aplikovať dávku v poobedňajších či večerných hodinách, kedy je slnečný svit menši, nakoľko slnečné, ultrafialové žiarenie negatívne ovplyvňuje akékoľvek  chemikálie všeobecne
  • kúpať sa môžete bezprostredne po aplikácii DUOZON 100 L
  • DUOZON 100 L nikdy nerieďte !

Príklad prepočtu dávky:
bazén o objeme 30 m3 vody

dávka DUOZON 100 L v rozpätí 3–10 ml, tú si určíte sami, serióznym a objektívnym zvážením vašich aktuálnych a konkrétnych podmienok, napr. 7 ml DUOZON 100 L na m3 bazénovej vody

potom jedna dávka DUOZON 100 L = 30 x 7 = 210 ml DUOZON 100 L

Prosím, zapamätajme si:
pre prípad telefonickej konzultácie, že merná jednotka dávky DUOZON 100 L sú mililitre na meter kubický vody.

Tým chceme povedať, že ak nás informujete, že ste dali do bazéna „2 deci“ DUOZON 100 L, že to nám nič nepovie. Ak vám máme pomôcť, poradiť, potom nám musíte povedať, napr. „použil som 4 ml DUOZON 100 L na kubík vody“.