Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou

EnviroVital s.r.o.
Pod Stráňou 5779/41
974 09 Banská Bystrica

Telefón:
+421 905 480 987

Email:ev@envirovital.sk

IČO:
54 936 900
IČ DPH:
2121843416
DIČ:
SK2121843416

Bankové spojenie
ČSOB

Číslo účtu: 4031632762/7500

IBAN: sk33 7500 0000 0040 3163 2762

SWIFT: CEKOSKBX

predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.jodis,
a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.
Na všetkých našich zákazníkov, a to spotrebiteľov aj podnikateľov, sa vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach bez rozdielu.
Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. Primerane sa použijú aj na kúpu tovaru prostredníctvom zákazníckej linky.
2. Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu či našej zákazníckej linky.
V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetových stránkach alebo prostredníctvom zákazníckej linky návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 21 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.
Tovar dodávame iba v množstve obvyklom pre spotrebu domácnosti. V konkrétnych prípadoch (najmä pri zľavách či výpredajoch) sme oprávnení určiť maximálne množstvo, ktoré je z našej strany možné vám dodať.
3. Odstúpenie bez udania dôvodu

Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.
Ak chcete využiť toto právo, je nevyhnutné nám v uvedenej lehote oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile ev@envirovital.sk. Použiť môžete aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.
Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia do 14 dní od doručenia tovaru máte nárok aj na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. V prípade neskoršieho odstúpenia od zmluvy vám vrátime iba kúpnu cenu tovaru. Uvedené peňažné prostriedky vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. Na platbu použijeme rovnaký platobný prostriedok ako vy pri platení kúpnej ceny, ak sa nedohodneme inak.
Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu EnviroVital s.r.o., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica. Náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradíte vy.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
Nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade využitia služby darčekového balenia – táto možnosť sa vzťahuje iba na produkty, nie samotné na darčekové balenie.
4. Reklamácia

Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.
Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu spotreby uvedeného na obale tovare.
Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú o sebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile pkr@pkr.sk. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu EnviroVital s.r.o., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica.
priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.
reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.
Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.
5. Doprava a platba

Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme.
Online platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky poskytnuté informácie sú šifrované. 
Aktuálne ponúkané spôsoby platieb: platba na dobierku, platba kartou a platba bankovým prevodom.Platba na dobierku – platba bude zrealizovaná pri prevzatí objednávky, t. j. v momente, keď vám bude objednávka doručovaná dopravnou spoločnosťou.
Platba kartou – najrýchlejší spôsob platby je zaplatenie online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód (3 čísla, ktoré nájdete v podpisovom poli na zadnej strane karty). Celý proces je zabezpečený štandardom 3D Secure, preto je pravdepodobné, že budete požiadaní o zadanie overovacieho číselného kódu, ktorý obdržíte formou SMS od svojej banky.

Platba bankovým prevodom – okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, do ktorého sa prihlásite so svojimi prihlasovacími údajmi a potvrdíte predvyplnený platobný príkaz.

 

Kontakty:
ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel:  +420 228 224 267

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite a budeme bezodkladne pokračovať v realizácii objednávky. 
Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.
6. Ďalšie informácie

Našim zákazníkom poskytujeme rôzne zľavy a darčekové či iné poukážky. Ich použitie sa riadi pravidlami, o ktorých zákazníka v každom jednotlivom prípade informujeme. Ak nie je stanovené inak, možno každú zľavu či darčekovú poukážku použiť iba jednorazovo a na jeden nákup možno použiť len jednu poukážku toho istého druhu. Ak nie je stanovené inak, nemožno zľavy a akcie na tovar vzájomne kombinovať. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.
V súvislosti s uskutočneným nákupom vám môže byť zaslaný nami alebo treťou stranou hodnotiaci dotazník. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.
7. Všeobecné informácie

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.
Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.
Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad. Daňový doklad môže predávajúci zaslať aj elektronicky v e-maile o expedícii zákazky. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.